strona główna

TORUŃ W SIECI

Rozmiar: 2007 bajtów Stronka JaQba
http://www.kocham-taniec.pl/ Studio Tańca
http://www.turystyka.torun.pl Toruński Serwis Turystyczny
http://www.visittorun.pl Torun in English

Toruńskie portale
http://www.torun.pl Oficjalna strona Torunia
http://mapa.um.torun.plGeoportal Torunia - mapy wysokiej rozdzielczości
http://www.mapa.torun.pl System informacji Torunia
http://www.um.torun.pl Toruński Serwis Samorządowy UM
http://www.torun.com.pl Wirtualny Toruń
http://www.torun-info.comToruńskie Centrum Informacji

http://torunskiefirmy.pl
moje: $ - STRONY TORUŃSKICH FIRM - $

http://www.infoserwis.torun.pl
Strony pozostałe
Instytucje, zakłady - Nauka - Zdrowie - Kultura - Muzyka - Sport - Media - Komunikacja - Serwisy różne - Zabytki, twierdze - Kamery on-line - Religia - Pogoda
Instytucje, zakłady miejskie
Biuletyn Informacji Publicznej - Toruń
http://www.bip.torun.pl
Dom Pomocy Społecznej
http://www.dps.torun.pl
Fundacja Pomocy Samotnym Matkom
http://www.fundacja-psm.torun.pl
Komenda Miejska Policji
http://www.torun.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl
Kom.Woj. Straży Pożarnej w Toruniu
http://www.kujawy.psp.gov.pl
Lasy Państwowe - Toruń
http://www.torun.lasy.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
http://www.mopr.torun.pl
MPO
http://www.mpo.torun.pl
MŁODY LAS Dom Dziecka
http://www.mlodylas.prv.pl
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
http://www.msm.torun.pl
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
http://www.oao.torun.pl
Prokuratura Okręgowa w Toruniu
http://www.torun.po.gov.pl
PTTK oddział miejski w Toruniu
http://www.pttk.torun.pl
Sąd okręgowy w Toruniu
http://www.so.torun.pl
Schronisko dla zwierząt w Toruniu
http://www.torun.schronisko.net
Spółdzielnia Mieszkaniowa RUBINKOWO
http://www.rubinkowo.pl
Statek Wanda - rejsy po Wiśle
http://www.zegluga.torun.com.pl
Toruńskia Agencja Rozwoju Regionalnego
http://www.tarr.org.pl
Toruńska Energetyka - Cergia
http://www.cergia.pl
Toruńskie Wodociągi
http://www.wodociagi.torun.com.pl
Woj. Fund. Ochrony Środowiska i ...
http://wfosigw.torun.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
http://www.wup.torun.pl
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
http://www.torun.wam.net.pl
Wojskowa Komisja Uzupełnień
http://www.torun.wku.wp.mil.pl
Nauka i archiwa
Toruńskie szkoły
http://www.um.torun.pl/~weis/edukacja.html
Archiwum Państwowe w Toruniu
http://www.torun.ap.gov.pl
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
http://www.biblioteka.edu.pl/pbw/torun/
Biblioteka Uniwersytecka UMK
http://www.bu.uni.torun.pl
Centrum Astronomii UMK
http://www.astri.uni.torun.pl
Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia
http://www.csaiu.torun.pl
Doradcy metodyczni
http://www.metodycy.torun.pl
Edukacja dla dorosłych
http://www.edukacja.torun.com.pl
Fundacja Archiwum i Muzeum AK
http://www.um.torun.pl/AK
Katedra Radioastronomii
http://www.astro.uni.torun.pl
Książnica Kopernikańska w Toruniu
http://www.ksiaznica.torun.pl
Kuj-Pom Centr. Edukacji Nauczycieli
http://www.kpcen-torun.edu.pl
Muzeum Przyrodnicze UMK
http://www.mp.umk.pl
Nauczanie wczesnoszkolne
http://www.edukacja.torun.pl/
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
http://www.nkjo.torun.pl
Polskie Tow. Informatyczne w Toruniu
http://www.mat.uni.torun.pl/pti/
Portal Studencki - Toruń
http://torun.dlastudenta.pl/
Specj. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
http://www.sosw.torun.pl
Stacja Polarna UMK
http://www.uni.torun.pl/~geopolar/stacja...
Szkoła Pracowników Służb Społecznych
http://www.sppss.torun.pl/
Toruńska Szkoła Wyższa
http://tsw.edu.pl
Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
http://www.festiwal.torun.pl
Toruński Sport Szkolny
http://sport-torun.com
Tow. Nauczycieli Bibliotekarzy
http://www.tnbsp.torun.prv.pl
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
http://w3.man.torun.pl/~tnt/
Towarzystwo Nowoczesnej Edukacji
http://www.studium-tne.edu.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
http://www.uni.torun.pl
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
http://www.wsb.torun.pl
Wyż. Szk. Kultury Społecznej i Medialnej
http://school.wsksim.edu.pl
Zakład Doskonalenia Zawodowego
http://www.zdz.torun.pl
Zespół Szkół o pofilu menadżerskim
http://www.menedzer.torun.pl
Zdrowie
CITOMed - zakład opieki zdrowotnej
http://www.citomed.pl
Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska
http://www.kpoil.torun.pl
Lecznica Specjalistyczna dla Zwierząt
http://www.lecznicawet.torun.com.pl/
Lecznica Weterynaryjna
http://www.anivet.torun.com.pl
Medyczna strona torunia
http://www.hosp.torun.pl
Nasz Lekarz - lekarze rodzinni
http://www.naszlekarz.com.pl
Ośrodek Psychogeriatryczny
http://republika.pl/jarlacz/
Pomoc Osobom z Chorobą Alzheimera
http://free.ngo.pl/jarlacz/
REHABILITACJA Ośr. Leczenia bólu
http://www.rehabilitacja.torun.pl
Prywatne Centrum Chirurgii
http://www.pcc.torun.pl/
Specjalistyczny Szpital Miejski
http://www.med.torun.pl
Telefoniczna Informacja Medyczna 94-39
http://www.medycyna.ibt.com.pl
Towarzystwo "POWRÓT z U" w Toruniu
http://www.tpzu.torun.pl
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień
http://wotuiw.torun.pl/
Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu
http://wszdz-torun.pl
Wojewódzki Szpital Zespolony
http://www.szpital-bielany.torun.pl
Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
http://www.zakazny.hosp.torun.pl
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
http://www.zpo-torun.com
Zespół Serwerów Medycznych w Toruniu
http://www.am.torun.pl
Kultura i sztuka
Baby Jagi - korporacja taneczna
http://babyjagi.com
Dwór artusa
http://www.artus.torun.pl
Kulturalny Toruń - wydarzenia
http://www.kulturalnytorun.pl
LesArtes - Fundacja rozwoju i aktywności twórczej
http://lesartes.com.pl
Młodzieżowy Dom Kultury
http://www.mdktorun.com
Muzeum Okręgowe w Toruniu
http://www.muzeum.torun.pl
Ogród ZOOBOTANICZNY w Toruniu
http://www.zoo.torun.pl
Planetarium w Toruniu
http://www.planetarium.torun.pl/
Teatr Impresaryjny "AFISZ"
http://teatrafisz.pl/
Teatr "Baj Pomorski"
http://bajpomorski.art.pl
Teatr im. Wilama Horzycy
http://www.teatr.torun.pl
Teatr "Zaczarowany Świat"
http://www.teatrzaczarowanyswiat.pl
TEATRUS - zespół tańca współcz.
http://www.teatrus.prv.pl
Woj. Ośrodek Animacji Kultury
http://www.woak.torun.pl
WOZOWNIA - Galeria Sztuki
http://www.wozownia.pl
Muzyka, festiwale
ASTROLABIUM - chór kameralny WSB
http://www.astrolabium.art.pl
BUTELKA - toruńskie radio internetowe
http://www.mfk.torun.pl/radio
Chór Akademicki UMK
http://www.chor.umk.pl
HIPNOZA
http://www.hipnoza.torun.pl
Huu-Ska Luta- tańce Pow Wow -
http://www.huuskaluta.com.pl
La Musique - Studio Muzyczne
http://www.lamusique.pl
OD NOWA
http://www.odnowa.umk.pl
PROBALTICA
http://www.probaltica.art.pl
Republika - strona zespołu
http://www.republika.art.pl
Songs of Songs Festival
http://www.songofsongs.pl
Tibi Domine -Chór Wydz. Teologicznego
http://www.tibidomine.umk.pl
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
http://www.tos.art.pl
Toruńska Scena Hip Hop
http://www.hiphop.torun.com.pl
Toruńska Scena Muzyczna
http://www.mfk.torun.pl/scena/
Toruńskie Imprezki Techniczne
http://www.techno.torun.com.pl
Underground Club
http://www.undergroundclub.pl
Sport
Aeroklub Pomorski
http://www.aeroklub.torun.pl
Aikido w Toruniu
http://www.aikido.torun.pl
KST UNIBAX Toruń - oficjalna strona
http://www.speedway.torun.pl
Fanatycy KST TORUŃ
http://ksapator.prv.pl
Fani Toruńskiego Speedway'a
http://www.net-fans.org
Apator Toruń - KS- strona nieoficjalna
http://torunskieanioly.w.interia.pl
Bella Cup - turniej tenisowy
http://www.bellacup.pl
Beltaine - Zespół Tańców Celtyckich
http://www.beltaine-torun.art.pl
DANCE & DANCE - Toruń
http://www.taneczna.prv.pl
Golf - TATFort
http://www.tatfort.pl
K.S. Laguna24 TORUŃ
http://www.laguna24torun.pl
Klub Turystyki Kolarskiej "Przygoda"
http://www.ktk-przygoda.torun.pl
Klub Wysokogórski w Toruniu
http://kwtorun.pl
Lodowisko - drugie w Toruniu
http://www.lodowisko.torun.pl
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
http://mosir.torun.pl
MKL - Klub Lekkoatletyczny
http://www.mkl.mosir.torun.pl
Motosport - Klub Auto-Motorowy
http://www.motosport.torun.com.pl
Pomorzanin - piłka nożna
http://pomorzanin.torun.wizytowka.pl
Pomorzanin - hokej na trawie
http://www.hokej.pomorzanin.torun.pl
Rowerowy Toruń
http://rowerowytorun.com.pl
Siatkówka - UKS Budowlanka
http://www.siatkowka.torun.pl
Szachy - A.Gburek
http://www.agburek.torun.com.pl
Toruński Klub Hokejowy
http://www.hokej.torun.com.pl
Toruński Klub AirSoftGun
http://www.airsoft.torun.com.pl
Toruński Klub Taekwon-do
http://www.taekwon-do.torun.prv.pl
Yacht Klub Toruń
http://www.yktorun.org.pl
Toruńskie media
TV TORUŃ
http://www.torun.tv
Torun24.tv - telewizja internetowa
http://www.torun24.tv
Radio ESKA
http://www.eska.pl
Radio GRA
http://www.gra.pl
Radio SFERA
http://www.sfera.umk.pl
Gazeta Miejska
http://www.um.torun.pl/~gzm/GM102/GM102.html
Gazeta Pomorska
http://www.gazetapomorska.pl/
Gazeta Wyborcza - Toruń
http://miasta.gazeta.pl/torun/
Nasze Rubinkowo - gazeta dzielnicowa
http://www.naszerubinkowo.torun.pl
NOWOŚCI
http://www.nowosci.com.pl
Kurier Internacki
http://www.kurier.dbv.pl
Komunikacja
Miejski Zakład Komunikacji
http://mzk-torun.pl
Mobilis - komunikacja Toruń-gm.Lubicz
http://www.mobilisbydgoszcz.pl
MORVI Autobusy do hipermarketów
http://www.morvi.pl
PKP
www.pkp.com.pl
PKS Toruń - VEOLIA
http://www.veolia-transport.torun.pl
Taxi Copernicus 9192
http://www.taxi.torun.pl
Taxi Zrzeszenia 9194
http://www.taxi9194.torun.pl
Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej
http://www.tkmkm.xt.pl
Serwisy toruńskie
Toruń - GRA.PL
http://torun.gra.pl
Toruń - infomator kulturalno-rozrywkowy
http://www.podkopcem.pl
Forum Wirtualny Toruń
http://www.wirtualnytorun.com.pl
Forum Toruń
http://www.forumtorun.pl
Wirtualne panoramy w Toruniu
http://www.torun3d.pl
Toruń w Twoje-Miasto.pl
http://www.torun.twoje-miasto.pl
Powiat toruński
http://www.powiaty.torun.com.pl/torun/
Powiat toruński 2
http://www.powiattorunski.pl
Wirtualne Kujawy i Pomorze
http://www.kip.pl
O Toruniu - zagadki, ciekawostki, historie
http://otoruniu.net
I Love Toruń
http://www.ilovetorun.pl
INFO Toruń - serwis informacyjny
http://infotorun.pl
Toruń Dawny i Dzisiejszy
http://www.torun.z.pl
Toruń - noclegi, atrakcje ...
http://www.torun4you.p
Mój Toruń - portal
http://www.mojtorun.pl
Nasz Toruń - portal
http://www.nasztorun.lua.pl
Złotoria
http://www.zlotoria.pl
Trips from UK to Toruń
http://www.toruntrips.co.uk
Swindon - Toruń - miasta partnerskie
http://www.swindontorun.org.uk/polish/index.html
Europ. Centrum Współpracy Młodzieży
http://www.ecwm.org.pl
Gastronomia w Toruniu i na świecie
http://chefmoz.org/Poland/KP/Toru%C5%84/
INFOBANK - serwis informacyjny
http://www.ibt.com.pl/
Informacja Turystyczna
http://it.torun.pl
Instytucje i Firmy - Toruń
http://www.info-net.com.pl
Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
http://www.iph.torun.pl/
Klub Miłośników Wina w Toruniu
http://www.winaswiata.prv.pl/
Komenda Hufca ZHP Toruń
http://torun.zhp.pl
Medale Torunia
http://www.medale.prv.pl
Most drogowy w Toruniu
http://kolmatej.republika.pl/torun_drogowy.html
NSZZ Solidarność - Toruń
http://www.solidarnosc.torun.pl
Okolice Torunia - Przewodnik
http://www.um.torun.pl/tour/pieszo.html
Polskie Tow. Heraldyczne w Toruniu
http://www.his.uni.torun.pl/~wn/gen/gen.htm
Regionalne Centrum Inf. Europejskiej
http://www.europa.torun.pl
Rotaract Club Toruń
http://www.torun.rotaract.org.pl
Stowarzyszenie Dziedzictwo Torunia
http://www.sdt.org.pl
Toruński Portal Motoryzacyjny
http://www.moto-torun.pl
Toruńskie klimaty kolejowe
http://www.phys.uni.torun.pl/~wind/Rail.HTML
Toruńskie Towarzystwo Wędkarskie
http://ttw.prv.pl
Zielony Toruń
http://zielony-torun.blogspot.com
Toruń w przewodniku turystycznym
http://torun.lovetotravel.pl
Zabytki i fortyfikacje
Galeria Torunia - S. Lajoie
http://stevelajoie.smugmug.com/Holidays/242889
Foto Galeria Torunia
http://foto.etorun.pl
Stare Miasto Toruń
http://www-med.eti.pg.gda.pl/ ... OLDTHORN.html
Toruń by night
http://www.his.uni.torun.pl/~wn/ja/torun.htm
Toruń na stronie o polskich zamkach
http://www.castlesofpoland.com/prusy/torun.htm
Toruń na stronie państwa Iwinskich
http://www.iwi.webserwer.pl/torun/index.php
Toruń nocą - braci Skórzyńskich
http://www.astri.uni.torun.pl/~red/tornoc.htm
Twierdza Toruń
http://www.his.uni.torun.pl/~wn/twierdza/twierdza.htm
Twierdza Toruń - M. Wojciechowski
http://www.mars.slupsk.pl/fort/tt_start.htm
Tuba Dei
http://www.phys.uni.torun.pl/~przeciu/
Zdjęcia Fotogaleria Andrash
http://www.ciesielski.w.interia.pl
Zabytki na stronie W. Nowosada
http://www.his.uni.torun.pl/~wn/palac...
Zdjęcia Torunia - graszka0
http://graszka0.w.interia.pl
Zdjęcia Torunia
http://www.ga.com.pl/torun.htm
Zdjęcia Torunia - okiem turysty
http://www.tss.krakow.pl/foto/torun
Kamery internetowe
Kamera internetowa - Bulwar
http://www.torun.pl/torun_kamera_wisla_2.html
Kamera internetowa - z Dworu Artusa
http://www.torun.pl/torun_kamera_da_2.html
Kamera internetowa - UMK
http://tv.umk.pl
Kamera - Lubicz pod Toruniem
http://www.traxelektronik.pl...
Kamera - dojazd do mostu Piłsudskiego
http://torun.tv/strona-23-kamera_aleja_jana_pawla_ii.html
Kamera - budowa mostu 2
http://www.most.torun.com.pl/
Kamera - budowa mostu
http://www.strabag-most-torun.pl/
Kościoły i religie
Diecezja Toruńska
http://www.diecezja.torun.pl
Duszpasterstwo Akademickie oo. Jezuitów
http://www.da.uni.torun.pl
Niedziela. Głos z Torunia
http://www.niedziela.torun.opoka.org.pl
Parafia Ewangelicko-Augsburska
http://torun-luteranie.pl
Parafia Katedralna śś Janów
http://www.katedra.torun.opoka.org.pl
Parafia Miłosierdzia Bożego
http://www.milosierdzie.org
Parafia Wniebowzięcia NMP
http://www.wnmptorun.diecezja.torun.pl/
Paulini w Toruniu
http://www.torun.paulini.pl
Radio Maryja
http://www.radiomaryja.pl
Strona Nowej Ewangelizacji
http://www.sne.torun.pl
Wyższe Seminarium Duchowne
http://www.seminarium.diecezja.torun.pl/
Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety
http://www.elzbietanki.diecezja.torun.pl
Pogoda w Torunia - on-line
(+ aktualne zdjęcia satelitarne)
Linki moich gości
http://www.poduszki.prv.pl
katalog stron